Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zasady przyjmowania pacjentów

Zasady przyjmowania pacjentów do poradni specjalistycznych określa Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 65/2007/DSOZ z dnia 20 września 2007 r. [...]

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Bony 1/3 42 - 200 Częstochowa

Wszelkie informacje dokumenty, wnioski, druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej http://www.zsm.czest.pl/download/zol.pdfhttp://www.zsm.czest.pl/download/zol.pdf [...]

metryczka