Strona główna

Strona główna


  

 Nazwa


  Miejski Szpital Zespolony z siedzibą
  przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie


 Siedziba
 

  Częstochowa, ul. Mirowska 15

 
 Cel  działalności

   
 Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń  
  zdrowotnych szpitalnych   innych niż szpitalne,
  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i innych działań   medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
  i poprawie zdrowia oraz promocja zdrowia


 Struktura  organizacyjna  
 przedsiębiorstwa  podmiotu

 
  Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
  w Częstochowie tworzą trzy przedsiębiorstwa:
 
  Szpital, w którym prowadzona jest działalność lecznicza 
  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 
  zlokalizowany w obiektach:
  przy 
ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3,

  Przychodnia Specjalistyczna, w której prowadzona jest 
  działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 
  zdrowotne - zlokalizowana w obiektach: 
  przy ul Mirowskiej 15
, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3,

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczny, w którym prowadzona jest
  działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe
  świadczenia zdrowotne inne niż  szpitalne - zlokalizowany 
  w obiekcie przy ul. Bony 1/3


 Numer KRS


  0000026830
  Krajowy Rejestr Sądowy

 Numer Księgi  Rejestrowanej
  000000012192
  Oznaczenie Organu W-24
  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą


 NIP

  9491763544
 REGON
  15158624700000

 Dyrektor 
  Beata Szafraniec


 Zastępca Dyrektora
 ds. Lecznictwa


  p.o. Dariusz Kopczyński
 
 Zastępca Dyrektora
 ds. Eksploatacyjno-  Technicznych            


  Zbigniew  Szyszko
 
  Z-ca Dyrektora ds.
 Ekonom. - Finansowych            


  Małgorzata Guzik
 
 p.o. Główny Księgowy

  Małgorzata Guzik

 Inspektor Ochrony
 Danych

 
   Inspektor Ochrony Danych
- Marta Radko
   e-mail: iod@zsm.czest.pl, tel. 34 370 26 66

 Adres strony  internetowej

  http://www.zsm.czest.pl
 Adres poczty  internetowej
  sekretariat@zsm.czest.pl


  Godziny pracy    
  Sekretariatów
  w obiektach przy
  ul. Mickiewicza 12
  ul. Bony 1/3


 
  Poniedziałek   od 7:25  do  15:00 
  Wtorek   od 7:25 do  15:00
  Środa    od 7:25 do  15:00
  Czwartek   od 7:25 do  15:00
  Piątek   od 7:25 do  15:00


  Godziny pracy  
  Sekretariatu
  przy ul. Mirowskiej 15  Poniedziałek  od 7:00  do 14:35
  Wtorek        
  od 7:00 do 14:35
  Środa   od 7:00 do 14:35
  Czwartek  od 7:00 do 14:35
  Piątek  od 7:00 do 14:35


 Sekretariat
 przy ul. Mirowskiej 15


  tel. 34 37 02 121
  fax 34 37 02 792

 Sekretariat
 przy ul.Mickiewicza 12  

  tel. 34 37 02 439
  fax 34 37 02 425

 Sekretariat
 przy ul.Bony 1/3


  tel. 34 37 02 645
  fax 34 37 02 644
 
 Sekretariat Zakładu
 Opiekuńczo -  Leczniczego


  tel. 34 37 02 620
  fax 34 37 02 622


 Skargi i Wnioski  W sprawie skarg i zażaleń Interesanci przyjmowani są                codziennie  w godzinach pracy Dyrekcji,  po uzgodnieniu terminu i godziny z sekretariatem MSZ


  Dyrektor Naczelny: Beata Szafraniec
  Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa:
p.o. Dariusz Kopczyński
  Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjno-Technicznych:
Zbigniew Szyszko


  Przyjmują w każdy wtorek do godz.  17:00
  Nr tel. sekretariatu 34 / 370 21 21

 
  Pełnomocnik Dyr. ul. Mickiewicza 12: Marek Harasim
  tel. 370 22 22 wew. 438

  Pełnomocnik Dyr. ul. Bony 1/3: 
Monika Wolnowska
  tel. 370 22 22 wew. 644


metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (5 listopada 2012)
Opublikował: jezierska_m (5 września 2013, 10:21:57)

Ostatnia zmiana: Adrian Guła (1 lipca 2024, 13:17:01)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75231