Korespondencja elektroniczna

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP

Istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie świadczenia za pomocą platformy SEKAP. Należy wówczas w katalogu usług wybrać: Zdrowie i Sprawy Społeczne, a jako odbiorcę wniosku wskazać Urząd Miasta Częstochowy. Serwis SEKAP dostępny jest pod adresem: http://www.sekap.pl

metryczka


Wytworzył: Dyrektor SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie (13 września 2017)
Opublikował: Adrian Guła (13 września 2017, 09:06:34)

Ostatnia zmiana: Adrian Guła (13 września 2017, 09:12:14)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1708