Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje : Lp.Nazwa rejestruOgraniczenia w dostępie1. Rejestr zarządzeńbez ograniczeń2. Rejestr umówochrona danych osobowych3. Rejestr [...]

Rejestr zamówień publicznych

Typ: Rejestr.Dostęp: Rejestr zamówień publicznych udostępniony jest na stronie internetowej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Dostęp: Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Mirowska 15 pokój 14 (Budynek G) telefon. 34 370 21 35. [...]

Dokumentacja medyczna

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się [...]

metryczka