Kontrole 2016/2017

Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroli
Termin przeprowadzenia kontroli
Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola w oddziale Ginekologiczno-Położniczym ul. Mickiewicza 12

04.01.2016
Zaleceń: Brak
2.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych
25.01.2016r.
Zaleceń:
Brak
3.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych
26.01.2016r.
Brak szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Zalecenia wykonano
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 11.06.2012r. NS-EP.432/3/12,
z dn. 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013,
z dn. 07.05.2014r.
NS-EP.432/2/14
01.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
5.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.

05.02.2016r.
Zaleceń: Brak
6.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.
05.02.2016r.
Zaleceń: Brak
7.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych.
08.02.2016r.
Zaleceń : Brak
8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dnia 10.07.2012r. NS-EP.432-5/12, z dnia 05.06.2013r. NS-EP.432/2/2013.

08.02.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzji z dnia 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
09.02.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
10.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.05.06.2013r. Szpital
Ul. Mickiewicza 12

27.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
11.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.07.05.2014r. Szpital
ul. Mirowska 15
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 30.06.2016r.
12.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 27.05.2008r. Szpital
ul. Bony 1/3
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
13.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn.10.07.2012r. Szpital
ul. Mickiewicza 12
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.06.2016r.
14.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.11.06.2012r. Szpital
ul. Mirowska 15
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
15.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 11.06.2012r. NS-EP.432/3/12, z dn.07.05.2013r.  NS-EP. 432/1/2013, z dn.07.05.2014r. nr NS-EP.432/2/14

01.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
16.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 30.03.2009r. Szpital
ul. Mirowska 15
27.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.

17.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn.31.12.2009r. Szpital
ul. Bony 1/3
27.01.2016r.


Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.18.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.
05.02.2016r.
Zaleceń : Brak

19.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. 05.02.2016r.
Zaleceń : Brak
20.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń- pól elektromagnetycznych

08.02.2016r.
Zaleceń : Brak

21.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 10.07.2012r. NS-EP.432-5/12, z dn. 05.06.2013r. NS-EP.432/2/2013
08.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

22.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych decyzji
z dn. 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
09.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
23.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. 18.02.2016r.
Zaleceń : Brak

24.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 07.05.2013r. Szpital
ul. Mirowska 15
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.

25.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 07.05.2014r. Szpital
ul. Mirowska 15
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 30.06.2016r.

26.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 05.06.2013r. Szpital
ul. Mickiewicza 12
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
27.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych decyzji
NS-HP.432-250-20/11
09.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
28.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rtg do celów medycznych
18.03.2016r.
Zaleceń : Brak
29.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola stężenia substancji chemicznych na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej ginekologii
24.03.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.
30.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena realizacji zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cz-wie nr NS-E.432-1/11
24.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
31.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola stężenia substancji chemicznych na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej B wykazującego przekroczenia stężenia tlenku diazotu
24.03.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.

32.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOrzeczenie o jakości wody ciepłej w instalacji wewnętrznej w Szpitalu ul. Mickiewicza 12
24.03.2016r.
Dezynfekcja i czyszczenie systemu, podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii

33.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zakaz korzystania z wody ciepłej w całym Szpitalu ul. Mickiewicza 12
24.03.2006r.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

34.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnySprawdzenie wykonania zalecenia określonego w decyzji nr NS/HKiŚ.432-4/T/16 z dn. 24.03.2016r.
25.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

35.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł elektromagnetycznych
29.03.2016r.
30.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

36.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - doprowadzić ciepłą wodę pod względem bakteriologicznym do składu zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem
29.03.2016r
Termin wykonania
do dn. 10.05.2016r.

37.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena realizacji zarządzeń decyzji nr NS-HP/432/191/20/09
07.04.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
38.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - obniżyć do obowiązujących norm stężenie tlenku diazotu na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej B wraz z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych
15.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.

39.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - obniżyć do obowiązujących norm stężenie tlenku diazotu na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej ginekologii wraz z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych15.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.
40.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena stanu sanitarno-technicznego - kontrola kompleksowa
Kuchenek Oddziałowych ul. Mirowska 15
07.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.

41.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń szpitala, otoczenia, higiena pracy personelu, Szpital ul. Mirowska 15
11.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
42.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013,
z dn. 12.05.2015r.
nr NS-EP.432/2/15
Szpital ul. Mirowska 15
02.05.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

43.
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pomieszczeń szpitala , otoczenia ,higiena pracy personelu  Szpital ul. Mickiewicza 12
06.05.2016
Zalacenia - Brak

44.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Sprawdzenie wykonania zaleceń PPIS NS/HiŚ.432-5/5/16 z dnia 29.03.2016r.
25.05.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
45.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kuchenki Oddziałowe - budynek ul. Bony 1/3
25.05.2016r.
Zalecenia - brak

46.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kuchnia niemowlęca - budynek ul. Bony 1/3, kontrola kompleksowa
30.05.2016r.

Zalecenia - brak
47.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin,występowania czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - budynek ul. Bony 1.3
05.07.2016r.

Termin wykonania zaleceń 31.12.2016r.
48.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń - decyzja z dnia 03.07.2013r. NS-EP.432/3/2013
12.07.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

49.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek
12.04.2016r.
19.04.2016r.
20.05.2016r.
23.05.2016.
01.06.2016r.
08.06.2016r.
21.06.2016r.
24.06.2016r.
27.06.2016r.
Zalecenia - brak

50.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z dnia 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013 , z dnia 12.05.2015r. NS-EP.432/2/15
20.07.2016r.
Zalecenia wykonano

51.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z dnia 03.07.2013r. NS-EP.432/3/2013 , 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
01.08.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
52.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wykonanie szczepień ochronnych noworodków
01.08.2016r.

Zalecenia - brak
53.
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położnictwa
Przestrzeganie standardów postępowanie medycznego - opieka okołoporodowa
08.07.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
54.
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Dermatologii
Oddział Dermatologiczny
25.08.2016r.

Zalecenia - brak
55.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola doraźna w sprawie warunków higieniczno-sanitarnych oddziałów psychiatrycznych
13.09.2016r.

Zalecenia - brak
56.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
13.09.2016r.
Zaleceń-brak

57.
Prezydent Miasta Częstochowy
Rozliczenie dotacji
20.09.2016r.
Zalecenia - brak
58.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - sprawdzenie zasadności interwencji - ul. Bony 1/3
27.09.2016r.
Zalecenia - brak
59.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - SOR
05.10.2016r.
Zalecenia - brak
60.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Pobór próbek wody ul. Mickiewicza 12
07.11.2016r.
Zalecenia - brak
61 
Państwowy Inspektor Sanitarny
Kuchenki oddziałowe ul. Mickiewicza 12
21.11.2016r.
Zalecenia - brak
62
Państwowy Inspektor Pracy
Kontrola - przestrzeganie przepisów prawa
6,7.12.2016r.
Zalecenia brak
63
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonywanie szczepień p.tężcowi
16.12.2016r.
Zalecenia - brak
64Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń
28.12.2016r.Zalecenia  - brak
65
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - kuchenki oddziałowe Mickiewicza 12
05.01.2017r.
Zalecenia - malowanie pom.socjalne,
66
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca - kuchenki oddziałowe Mickiewicza 12
05.01.2017r.
Zalecenia - brak
67
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania terminu decyzji z dn.11.05.2016r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.12.2017r.
68
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania terminu decyzji z dn. 26.07.2016r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.05.2017r.
69
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania decyzji z dn. 30.03.2009r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.12.2017r.
70
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - umorzenie postępowania stan sanitarny kuchenek oddziałowych ul. Mickiewicza
17.01.2017r.
Zalecenia - brak
71
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn.06.06.2014r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
72
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2014r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 30.06.2017r.
73
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2013r.
03.01.2017r
Termin wykonania 31.12.2017r.
74
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 12.05.2015r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
75
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania decyzji z dn. 15.06.2009r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
76
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 27.05.2008r.
03.01.2017r.
termin wykonania 31.12.2017r.
77
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 03.07.2013r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
78
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja -zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 10.07.2012r.
24.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
79
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja -zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 05.06.2013r.
24.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
80
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - sprawdzenie wykonanie decyzji z dn. 03.07.2013r. ZOL , O.Dermatologii
06.02.2017r.
Zalecenia wykonano
81
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonanie zaleceń z dn. 07.05.2013r. , 11.06.2012r.
09.02.2017r.
Zalecenia wykonano
82
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonanie zaleceń z dn. 13.08.2009r. , 05.06.2013r.
07.02.2017r.
Zalecenia wykonano
83
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2014r.
21.02.2017r.
Termin wykonania 30.06.2017r.
84
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 05.06.2013r.
21.02.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
85
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - Oddział Wewnętrzny ul. Mickiewicza 12
02.03.2017r.
Brak zaleceń
86
Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Katowice
Kontrola - przestrzeganie praw pacjenta  ZOL ul. Bony 1/3
09.03.2017r.
Brak zaleceń
87
Urząd Miasta Częstochowy Wydział Zarządzania Kryzysowego ,Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Realizacja zadań obronnych
22.03.2017r.
Brak zaleceń
88
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kompleksowa ul. Mirowska
07.03.2017r.
Brak zaleceń
89
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Raport z kontroli -gospodarka krwią
21.03.2017r.
Zalecenia - wykonano
90
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola kompleksowa - stan sanitarno - higieniczny Szpital ul. Mickiewicza 12
17.05.2017r.
Zalecenia - brak
91
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc
Protokół kontroli - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
31.03.2017r.
Brak zaleceń
92
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonanie zaleceń z dnia 07.05.2013r. Oddział Płucny
10.07.2017r.
Zalecenia - wykonano
93
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata wykonania zaleceń z dnia 07.05.2014r.
18.07.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
94
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonanie zaleceń  z dnia 07.05.2014r.
16.08.2017r.
Zalecenia - wykonane
95
Państwowa Inspekcja Pracy Częstochowa
Protokół kontroli  - wykonanie zaleceń z dnia 28.12.2016r.
13.09.2017r.
Zalecenia wykonane
96
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - rejestry noworodków , szczepienia
02.10.2017r.
Brak zaleceń
97
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - stan techniczny obiektu ul. Bony 1/3 - utworzenie zunifikowanego oddziału łóżkowego III piętro
31.10.2017r.
Brak zaleceń
98
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - szczepienia personelu medycznego lekarz zakładowy
21.11.2017r.
Brak zaleceń
99
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - szczepienia personelu medycznego SOR
21.11.2017r.
Brak zaleceń
100
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej - badania rentgenodiagnostyczne
24.11.2017r.
Brak zaleceń
101
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - rozbudowa SOR
28.11.2017r.
Brak zaleceń
102
Najwyższa Izba Kontroli - delegatura w Katowicach
Wystąpienie pokontrolne - zakażenia w podmiotach leczniczych
11.12.2017r.   
Wnioski pokontrolne
103
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej
04.01.2018r.
Brak zaleceń
104
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych
08.01.2018r.
Brak zaleceń
105.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola interwencyjna dot. warunków sanitarnych SOR
12.01.2018r.
Wzmożenie reżimu sanitarnego wobec pacjentów SOR.
106.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonywanie zaleceń. Placówka przy ul. Bony 1/3
15.01.2018r.
Zalecenia - wykonano
107.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wystąpienie pokontrolne - Spełnianie wymogów stawianych podmiotom prowadzącym staż podyplomowy lekarza.
06.02.2018r.
Przedstawienie indywidualnych  harmonogramów lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy.
108.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonywanie zaleceń. Placówka przy ul. Mirowska 15
16.02.2018r.
Zalecenia wykonano
109
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola interwencyjna Oddział Wewnętrzny ul. Mickiewicza 12 , procedury sanitarno - higieniczne
27.03.2018r.
Zalecenia - brak
110
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń  SOR , Izba Przyjęć z dnia 12.05.2015r.
30.04.2018r.
Zalecenia wykonano
111
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - warunki ochrony radiologicznej
08.06.2018r.
Brak zaleceń
112
Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich Warszawa
Protokół kontroli - Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
08.06.2018r. 
Brak zaleceń
113
Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice
Protokół kontroli - rozliczanie świadczeń neurologicznych
12.06.2018r. - 27.06.2018r.
Brak zaleceń
114
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Protokół kontroli - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych  do rzeki Warty
20.04.2018
Brak zaleceń
115
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Częstochowa
Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji NS/HP.432-200-22/16
05.07.2018r.
Brak zaleceń
116
Państwowy Inspektor Pracy Częstochowa
Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP
02.08.2018r.
Zalecenia wykonano
117
Prezydent Miasta Częstochowy
Wystąpienie pokontrolne - organizacja pracy SOR 
20.08.2018r.
Zalecenia - wykonano
118
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii
Oddział Geriatryczny
04.09.2018r.
Zalecenia - wykonano
119
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - Oddział Płucny
05.09.2018r.
Brak zaleceń
120
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - Oddział Chorób Wewnętrznych - Odcinek A
03.09.2018r.
Brak zaleceń
121
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony
11.09.2018r.
Brak zaleceń
122
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony
27.06.2017r.
(dostarczono 17.09.2018r.)
Brak zaleceń
123
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Mirowska 15
17.09.2018r.
Brak zaleceń
124
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola kompleksowa 
21.09.2018
Zalecenia - termin wykonania  31.12.2019r.
125
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminu wykonania zaleceń
17.10.2018r.
zalecenia - termin wykonania  31.12.2019r.
126
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Mickiewicza
16.10.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2018r.
127
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola kompleksowa ul. Mickiewicza 12
15.10.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
128
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminy wykonania zaleceń
16.11.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
129
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - SOR
22.11.2018r.
Brak zaleceń
130
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody ul.Bony 1/3
21.11.2018r.
Zalecenia - wykonano
131
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchnia niemowlęca ul. Bony 1/3
21.11.2018r.
Zalecenia - wykonano
132
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony 1/3
21.11.2018r.
Brak zaleceń
133
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kompleksowa - ocena stanu sanitarno - higienicznego
21.11.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.05.2019r.
134
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminy wykonania zaleceń  pokontrolnych ul. Bony 1/3
13.12.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
135
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - umorzenie postępowania - kontrola jakości wody ul. Mickiewicza 12
13.12.2018r.
Brak zaleceń
136
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody
12.12.2018r.
Brak zaleceń
137
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
protokół kontroli - wykonywanie szczepień personelu medycznego
18.12.2018r.
brak zaleceń
138
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody
09.01.2019r.
Brak zaleceń
139
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - w sprawie jakości wody ul. bony 1/3
09.01.2019r.
Zgodnie z wymogami
140
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 11.05.2016r.
16.01.2019r.
Brak zaleceń
140
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 30.03.2009
16.01.2019r.
Brak zaleceń
141
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 12.05.2015r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
142
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 07.05.2014r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
143
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata  terminu wykonania decyzji z dnia 06.06.2014r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
144
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 10.07.2012r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
145
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 05.06.2013r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
146
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 03.07.2013r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
147
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 15.06.2009r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
148
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
protokół kontroli - sprawdzenie zasadności interwencji - oddział urologii
19.02.2019r.
Brak zaleceń
149
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli -szczepienia personelu medycznego
30.04.2019r.
Brak zaleceń
150
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - przestrzeganie ochrony radiologicznej
10.05.2019r.
Brak zaleceń
151
Minister Zdrowia -Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii
Raport z kontroli - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
30.05.2019r.
Brak zaleceń
152
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonywanie szczepień B i BCG  u noworodków
30.05.2019r.
Brak zaleceń
153
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu decyzji z dnia 15.04.2016r. Szpital ul.Mickiewicza 12
05.06.2019r.
Brak zaleceń
154
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne
12.06.2019r.
Brak zaleceń
155
Narodowy Fundusz Zdrowia
Odpowiedź dotycząca kontroli z dnia 21.08.2019r.
05.07.2019r.
Brak zaleceń
156
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.06.2019r.
11.07.2019r.
Brak zaleceń
157
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
19.07.2019r.
Zgodnie z wymogami
158
Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Kontrola w podmiocie leczniczym
08.08.2019r.
zgodnie z wymogami
159
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 287/1205/NS/HP/2019
13.08.2019r.
Brak zaleceń
160
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne z 23 lipca 2019r.
27.08.2019r.
Brak zaleceń
161
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli Nr 274/1205/NS/EP/2019
10.09.2019r.
Brak zaleceń
162
Urząd Miasta Częstochowy
Protokół kontroli wewnętrznej
26.09.2019r.
Brak zaleceń
163
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli Nr 188/1205/NS/2019
17.09. 2019r.
Brak zaleceń
164
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej
19.09.2019r.
Brak zaleceń
165
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej20.09.2019r.
Brak zaleceń
166
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej20.09.2019r.
Brak zaleceń
167
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej17.09.2019r.
Brak zaleceń
168
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej10.10.2019r.
Brak zaleceń
169
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zawiadomienie o przedmiocie kontroli
31.10.2019r.
Zgodnie z wymogami
170
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli Nr 207/1205/NS/2019
03.10.2019r.
Brak zaleceń
171Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Protokół kontroli w dniach 14,27,28.11.2019r.
28.11.2019r.
Brak zaleceń
172
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Decyzja dotycząca nowego terminu realizacji
30.12.2019r.
Zgodnie z wymogami
173
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji17.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
174
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji17.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
175
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr 2/1205/NS/EP2020
21.01.2020 r.
Brak Zaleceń
176
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diabetologii
Protokół Kontroli
20.11.2019 r.
Brak Zaleceń
177
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
178
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
179
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
180
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
181
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
182
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/EP.432-61/18/20 dotycząca nowego terminu realizacji
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
183
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432-5/12/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
184
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432/2/13/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
185
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-E.432/1/13/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
186
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432/2/15/20
14.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
187
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/EP.432-41/18/20
22.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
188
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Protokół Kontroli nr
RCKiK/DIT/125/2020
06.02.2020 r.
Brak Zaleceń
189
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacja Szpitalna
Protokół Kontroli
11.03.2020 r.
Brak Zaleceń
190
Wojewoda Śląski w Katowicach
Wystąpienie Pokontrolne
nr ZDIV.9612.4.2019
25.03.2020 r.
Brak zaleceń
191
Wojewoda Śląski
Wystąpienie Pokontrolne nr ZDIV.9612.4.2019
13.05.2020 r.
Brak zaleceń
192
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-201-23/16/20
30.06.2020 r.
Zgodnie z wymogami
193
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HKiŚ.4560-9-2/20
14.08.2020 r.
Zgodnie z wymogami
194
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
Postanowienie nr
950/2020
23.09.2020 r.
Zgodnie z wymogami
195
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-296-30/16/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
196
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-201-23/16/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
197
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-HP/432/191/20/09/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
198
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr
4/1205/NS/HKiŚ/2021
26.01.2021 r.
Brak zaleceń
199
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr
2/1205/NS/2021
05.02.2021 r.
Brak zaleceń
200
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HKiŚ.432-2/T/P-2/20/21
25.02.2021 r.
Zgodnie z wymogami
201
Konsultant Wojewódzki
Protokół Kontroli przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologi09.03.2021 r.
Brak zaleceń
202
Konsultant Wojewódzki Województwa Śląskiego
Sprawozdanie z oceny działalności nr NKR/K/12/2021
12.03.2021 r.
Brak zaleceń
203
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr
NS-HKiŚ.9011.81.2021
22.03.2021
Brak zaleceń
204
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr 152/1205/NS/HKiŚ/2021
23.03.2021
Brak zaleceń
205
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej
Kopia dokumentacji Kontroli
23.03.2021 r.
Brak zaleceń
206
Inspektor Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Protokół Kontroli nr 040262-53-K011-Pt/21
31.05.2021 r.
Brak zaleceń
207
Inspektor Pracy
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Nakaz nr 040262-53-Nk01/21
02.06.2021 r.
Zgodnie z wymogami
208
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Katowicach
Upoważnienie do Przeprowadzenia Kontroli nr LKA/149/2021
14.07.2021 r.
Brak zaleceń
209
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Kontrola nr RCKiK/DM/690/2021
06.09.2021 r.
Brak zaleceń
210
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół Kontroli Sanitarnej
09.09.2021 r.
Brak zaleceń
211
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 63/1205/NS/2021
09.09.2021 r.
Brak zaleceń
212
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 64/1205/NS/2021
09.09.2021 r.
Brak zaleceń
213
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej09.09.2021 r.
Brak zaleceń
214
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej09.09.2021 r.
Brak zaleceń
215
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 65/1205/NS/2021
09.09.2021 r.
Brak zaleceń
216
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej09.09.2021 r.
Brak zaleceń
217
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Wystąpienie Pokontrolne nr LKA.410.023.04.2021
20.09.2021 r.
Brak zaleceń
218
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-EP.9022.3.2021
18.10.2021 r.
Zgodnie z wymogami
219
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej NS-HŻŻiPU.9022.229.2021
18.10.2021 r.
Brak zaleceń
220
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-EP.9022.5.2021
09.11.2021
Zgodnie z wymogami
221
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr NS-EP.2.2021
09.11.2021 r.
Zgodnie z wymogami
222
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr NS-EP.2.202109.11.2021 r.
Zgodnie z wymogami
223
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr NS-EP.2.202117.11.2021 r.
Zgodnie z wymogami
224
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-EP.9022.6.2021
17.11.2021 r.
Zgodnie z wymogami
225
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Protokół Kontroli nr 212.12.NS-HR.202119.11.2021 r.
Brak zaleceń
226
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 213.12.NS-HR.2021
19.11.2021
Brak zaleceń
227
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Decyzja nr 040262-56-Ds-07/21
06.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
228
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyProtokół kontroli nr 229.12.NS-HR.2021
06.12.2021 r.
Brak zaleceń
229
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr NS-HR.9020.476.2021
27.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
230
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-HR.9020.476.2021
27.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
231
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-HP.33.2021
22.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
232
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja nr NS-HP.32.2021
22.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
233
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-HP.31.2021
22.12.2021 r.
Zgodnie z wymogami
234
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-HKiŚ.903.121.2021
10.01.2022 r.
Zgodnie z wymogami
235
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-HKiŚ.903.121.202110.01.2022 r.Zgodnie z wymogami
236
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja nr NS-EP.9011.3489.2021
28.01.2022 r.
Zgodnie z wymogami
237
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr 1
NS-HR.9020.493.2021
21.02.2022 r.
Zgodnie z wymogami
238
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr NS-HR.9020.493.2021
25.03.2022 r.
Zgodnie z wymogami
239
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Pismo dotyczące Kontroli
nr LKA.411.007.02.2021
04.04.2022 r.
Zgodnie z wymogami
240
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr
NS-HR.9026.2.102.2022
10.05.2022 r.
Zgodnie z wymogami
241
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyDecyzja nr 221/2022 r.
WSSE: NS-HR.9026.2.102.2022
09.06.2022 r.
Zgodnie z wymogami
242
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 87/1205/NS/2022
NS-EP.9022.168.2022
14.06.2022 r.
Brak zaleceń
243
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej nr
NS-HŻŻiPU.9022.1224.2022
14.06.2022 r.
Brak zaleceń
244
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 89/1205/NS/2022
NS-EP.9022.173.2022
27.06.2022 r.
Brak zaleceń
245
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 92/1205/NS2022
NS-EP.9022.180.2022
27.06.2022 r.Brak zaleceń
246
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyZawiadomienie nr NS-EP.1.2022
NS-EP.9022.194.2022
04.07.2022 r.
Zgodnie z wymogami
247
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.1337.2022
30.06.2022 r.
Brak zaleceń
248
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.1338.2021
30.06.2022 r.Brak zaleceń
249
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli Sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.1385.2022.
30.06.2022 r.
Brak zaleceń
250
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyZawiadomienie Nr
NS-EP.2.2022.
21.07.2022 r.
Zgodnie z wymogami
251
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja Nr
NS-EP.9022.1.2022.
21.07.2022 r.Zgodnie z wymogami
252
Zespół Kontrolny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Protokół Nr 77/2022.
11.08.2022 r.
Brak zaleceń.
253
Narodowy Fundusz Zdrowia
Zawiadomienie o wszczęciu czynności sprawdzających.
DK-TWK-XII-DRK.610.1.33.2022.
12.08.2022 r.
Zgodnie z wymogami.
254
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kontrola realizacji szkolenia specjalistycznego.
ABPK/0813-25/3/AP/2022.
25.08.2022 r.
Brak zaleceń.
255
Narodowy Fundusz Zdrowia
Pismo nr DK-TWK-XII-DRK.610.1.33.2022 2021.295458.JUSU.
29.08.2022 r.
Brak zaleceń
256
Dział Realizacji Kontroli Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach
Odpowiedź na pismo w sprawie spełnienia wymagań w zakresie raportowania danych w Systemie Zarządzającym Trybami Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nr DK-TWK-XII-DRK.610.1.33.2022.
31.08.2022 r.
Brak zaleceń
257
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Pismo nr K.8541.1.3.2022.
13.09.2022 r.
Brak zaleceń
258
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Protokół kontroli nr 040424-53-K031-Pt/22.
07.10.2022 r.
Brak zaleceń
259
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Pismo nr LKA.410.021.01.2022/P/22/007/KK dot. uzyskania informacji i dokumentacji związanych z kontrolą P/22/007.
19.10.2022 r.
Brak zaleceń
260
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Pismo nr LKA.410.023.04.2021/P/21/072 dot. uzyskania informacji o aktualnym stanie realizacji wniosków pokontrolnych.
24.10.2022 r.
Brak zaleceń
261
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli nr 314/1205/NS/EP/2022.
09.11.2022 r.
Brak zaleceń
262
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli nr 313/1205/NS/EP/2022.
09.11.2022 r.
Brak zaleceń
263
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli nr 317/1205/NS/EP/2022.
14.11.2022 r.
Brak zaleceń
264
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
Wezwanie nr 317/2022
K.8541.1.3.2022.
17.11.2022 r.
Zgodnie z wymogami
265
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Zawiadomienie nr NS-HR.9026.2.245.2022.
15.11.2022 r.
Brak zaleceń
266
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Zawiadomienie nr NS-HR.9026.2.253.2022.
21.11.2022 r.
Brak zaleceń
267
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr 534/2022 r. z dnia 18.11.2022 r. - NS.HR.9026.2.245.2022.
23.11.2022 r.
Zgodnie z wymogami
268
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr 533/2022 r. z dnia 18.11.2022 r. - NS-HR.9026.2.245.2022.
23.11.2022 r.
Zgodnie z wymogami
269
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Wystąpienie nr 040424-53-K031-Ws01/22
13.10.2022 r.
Zgodnie z wymogami
270
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr 538/2022 r. z dnia 23.11.2022 r. - NS-HR.9026.2.253.2022.
29.11.2022 r.
Zgodnie z wymogami
271
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja nr 539/2022 r. z dnia 23.11.2022 r. - NS-HR.9026.2.253.2022.
29.11.2022 r.
Zgodnie z wymogami
272
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1427.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
273
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1429.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
274
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1426.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
275
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1432.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
276
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1425.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
277
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1424.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
278
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1423.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
279
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1433.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
280
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1435.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
281
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1430.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
282
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1434.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
283
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1436.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
284
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-EP.9011.1431.2022.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
285
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-HP.1.2023 - NS.HP.9022.401.2021.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
286
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-HP.2.2023 - NS-HP.9022.401.2021.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
287
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS-HP.3.2023 - NS-HP.9022.401.2021.
04.01.2023 r.
Zgodnie z wymogami
288
Narodowy Fundusz Zdrowia
Informacja o zakończeniu kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.074.2022
28.04.2023 r.
---
289
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne DK-TW K-XII-DZPK.7300.1.13.2022.SSŁLK
09.05.2023 r.
Zgodnie z wymogami
290
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli ne 436/NS/HKiŚ/2023
16.05.2023 r.
Zgodnie z wymogami
291
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.964.2023
16.05.2023 r.
Brak zaleceń
292
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 646/NS/HKiŚ/2023
02.06.2023 r.
Brak zaleceń
293
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli sanitarnej NS-HŻŻiPU.9022.1265.2023
02.06.2023 r.
Brak zaleceń
294
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 697/NS/HKiŚ/2023
02.06.2023 r.
Brak zaleceń
295
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.1360.2023
02.06.2023 r.
Brak zaleceń
296
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli sanitarnej nr NS-HŻŻiPU.9022.1359.2023
05.06.2023 r.
Brak zaleceń
297
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 111/NS/EP/2023
16.06.2023 r.
Brak zaleceń
298
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja nr NS/HKiŚ.4.T.2023
23.06.2023 r.
Zgodnie z wymogami
299
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 122/NS/EP/2023
29.06.2023 r.
Brak zaleceń
300
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/HKiŚ.6.T.2023
11.07.2023 r.
Zgodnie z wymogami
301
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/HKiŚ.7.T.2023
11.07.2023 r.
Zgodnie z wymogami
302
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOrzeczenie o jakości wody
12.07.2023 r.
Brak zaleceń
303
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOrzeczenie o jakości wody
14.07.2023 r.
Brak zaleceń
304
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli nr 491.12.NS-HR.2022
26.07.2023 r.
---
305
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyProtokół kontroli nr 490.12.NS-HR.202326.07.2023 r.
---
306
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli nr 149/NS/EP/2023
21.08.2023 r.
---
307
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyProtokół Kontroli nr 162/NS/EP/202331.08.2023 r.
---
308
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Postanowienie nr 1159
28.09.2023 r.
Zgodnie z wymogami
309
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-HKiŚ.10.T.2023
29.09.2023 r.
Zgodnie z wymogami
310
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli Nr 753/NS/HP/2023
13.10.2023 r.
---
311
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-HP.3.2023
26.10.2023 r.
Zgodnie z wymogami
312
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 240/NS/EP/2023
15.12.2023 r.
---
313
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 1964/NS/HKiŚ/2023
21.12.2023 r.
---
314
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 1962/NS/HKiŚ/2023
21.12.2023 r.
---
315
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 1963/NS/HKiŚ/2023
21.12.2023 r.
---
316
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.432/3/13
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
317
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.432/2/14
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
318
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.9022.5.2021
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
319
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/EP.432-61/18
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
320
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.9022.6.2021
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
321
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/EP.432-41/18
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
322
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/HKiŚ.4.2023
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
323
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/HKiŚ.6.T.2023
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
324
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/HKiŚ.7.T.2023
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
325
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.9022.1.2022
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
326
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.9022.3.2021
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
327
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/EP.423-58/18
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
328
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.432/2/13
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
329
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS-EP.432-5/12
23.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
330
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowiePostanowienie nr 174
29.01.2024 r.
Zgodnie z wymogami
331
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 88/NS/HKiŚ.2024
31.01.2024 r.
---
332
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOrzeczenie o jakości wody nr NS-HKiŚ.903.78.2024
06.02.2024 r.
---
333
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOrzeczenie o jakości wody nr NS-HKiŚ.903.79.2024
06.02.2024 r.
---
334
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieOrzeczenie o jakości wody nr NS-HKiŚ.903.80.2024
06.02.2024 r.
---
335
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 277/NS/HKiŚ/2024
14.03.2024 r.
---
336
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli nr 281/NS/HKiŚ/2024
14.03.2024 r.
---
337
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja NS-HKiŚ.3.T.2024
11.03.2024 r.
Zgodnie z wymogami
338
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Decyzja - NS-HR.7040.257.2023
08.04.2024 r.
---
339
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Protokół kontroli - 040424-53-K014-Pt/24
19.04.2024 r.
Zgodnie z wymogami
340
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Protokół kontroli nr 180.12.NS-HR.2024
16.05.2024 r.
Zgodnie z wymogami
341
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach
Protokół kontroli działalności profilaktycznej nr DNSZ/04/441/2024
22.05.2024 r.
Zgodnie z wymogami
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (4 maja 2017)
Opublikował: Barbara Rajchel (25 maja 2016, 11:28:54)

Ostatnia zmiana: Joanna Kopiec (27 maja 2024, 13:23:28)
Zmieniono: Kontrole

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3501