Zmiana w Statucie
      Data aktu            
             

Tytuł aktu
18.06.2019   Uchwała nr 167.XIII.2019 w sprawie zmiany nadania statutu Miejskiego
   Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 167 (288kB) pdf
28.02.2019   Uchwała nr 80.VI.2019 w sprawie zmiany nadania statutu Miejskiego 
   Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 80.VI.2019 (282kB) pdf
21.06.2018


 
   Uchwała nr 820.LVI.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania 
   statutu Miejskiego Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 820.LVI.2018 (436kB) pdf


25.04.2018   Uchwała nr 777.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy w sprawie  
   zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego a
   dzień 31 grudnia2017r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za  
   2017r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
   Miejskiego Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 777.LIV.2018 (341kB) pdf
25.04.2018   Uchwała nr 776.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w
   budżecie miasta Częstochowy.

   Plik do pobrania:
   Uchwała nr 776.LIV.2018 cz I (6627kB) pdf
   Uchwała nr 776.LIV.2018 cz II (7726kB) pdf
25.04.2018   Uchwała nr 775.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w  
   Wieloletniej Prognozie Finansowej.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 775.LIV.2018 (5003kB) pdf
19.03.2018   Uchwała nr 764.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy w sprawie wyrażenia
   zgodyna wydzierżawienie przez Miejski Szpital Zespolony pomieszczeń 
   szpitalnych na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki
   laboratoryjnej.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 764.LI.2018 (235kB) pdf

16.11.2017

   Uchwała nr 703.XLVI.2017 Rady Miasta Częstochowy w sprawie
   zmiany w statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 703.XLVI.2017 (257kB) pdf   
    
     2017-05-31
 
   Uchwała nr 564.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany w
   statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego.

   Plik do pobrania: Uchwała nr 564 (267kB) pdf


 

    2016-10-10  Uchwała nr 382.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany w 
  statucie
 

  Plik do pobrania: Uchwała nr 382 (315kB) pdf
   2016-05-09

 
  Uchwała nr 281.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w 
  statucie

  Plik do pobrania:  Uchwałą nr 281 (320kB) pdf


 
 
    2016-03-07


  Uchwała nr 232.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie
  ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

  Plik do pobrania: Uchwała nr 232 (3435kB) pdf


2016-02-11

  Uchwała nr 166.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie
  przyjęcia zmiany do statutu

  Plik do pobrania: Uchwała nr 166/XV./2015 (256kB) pdf


2015-01-29
 
 Uchwała nr 43.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie
  przyjęcia zmiany do statutu

  Plik do pobrania: Uchwała nr 43.VII.2015 (254kB) pdf


2014-05-22
 
 Uchwała nr 941/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy w sprawie  
 przyjęcia  zmiany  do statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwala nr 941/LII/2014 (93kB) pdf


 2014-02-20
 
 Uchwała nr 879/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy w sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 879/XLIX/2014 (446kB) pdf


 2013-12-30

 Uchwała nr 840/XLVII/2013 Rady Miasta  Częstochowy w sprawie  przyjęcia  zmiany do statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 840/XLVII/2013 (99kB) pdf


2013-10-24
 
 Uchwała nr 776/XLIII/2013 Rady Miasta  Częstochowy w sprawie  przyjęcia  zmiany do statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 776/XLIII/2013 (97kB) pdf


 2013-06-27
 
 Uchwała nr 706/XXXVIII/2013 Rady Miasta  Częstochowy w sprawie  przyjęcia  zmiany do statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 706/XXXVIII/2013 (99kB) pdf


 2012-12-07
 
 Uchwała nr 529/XXIX/2012 Rady Miasta  Częstochowy w sprawie  przyjęcia  zmiany do statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 529/XXIX/2012 (69kB) pdf


 2012-05-24
 
 Uchwała nr 380/XXII/2012 Rady Miasta  Częstochowy w sprawie  nadania  statutu

 Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Śląski
 Plik do pobrania: Uchwała nr 380/XXII/2012 (161kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (24 września 2013)
Opublikował: rajchel_b (24 września 2013, 13:01:23)

Ostatnia zmiana: Adrian Guła (25 czerwca 2019, 08:38:52)
Zmieniono: statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3470