Kontrole 2016/2017

Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroli
Termin przeprowadzenia kontroli
Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola w oddziale Ginekologiczno-Położniczym ul. Mickiewicza 12

04.01.2016
Zaleceń: Brak
2.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych
25.01.2016r.
Zaleceń:
Brak
3.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych
26.01.2016r.
Brak szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Zalecenia wykonano
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 11.06.2012r. NS-EP.432/3/12,
z dn. 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013,
z dn. 07.05.2014r.
NS-EP.432/2/14
01.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
5.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.

05.02.2016r.
Zaleceń: Brak
6.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.
05.02.2016r.
Zaleceń: Brak
7.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych.
08.02.2016r.
Zaleceń : Brak
8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dnia 10.07.2012r. NS-EP.432-5/12, z dnia 05.06.2013r. NS-EP.432/2/2013.

08.02.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzji z dnia 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
09.02.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
10.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.05.06.2013r. Szpital
Ul. Mickiewicza 12

27.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
11.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.07.05.2014r. Szpital
ul. Mirowska 15
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 30.06.2016r.
12.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 27.05.2008r. Szpital
ul. Bony 1/3
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
13.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn.10.07.2012r. Szpital
ul. Mickiewicza 12
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.06.2016r.
14.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z dn.11.06.2012r. Szpital
ul. Mirowska 15
20.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
15.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 11.06.2012r. NS-EP.432/3/12, z dn.07.05.2013r.  NS-EP. 432/1/2013, z dn.07.05.2014r. nr NS-EP.432/2/14

01.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
16.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 30.03.2009r. Szpital
ul. Mirowska 15
27.01.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.


17.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn.31.12.2009r. Szpital
ul. Bony 1/3
27.01.2016r.


Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
18.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.
05.02.2016r.
Zaleceń : Brak

19.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. 05.02.2016r.
Zaleceń : Brak
20.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń- pól elektromagnetycznych

08.02.2016r.
Zaleceń : Brak

21.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzającą wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 10.07.2012r. NS-EP.432-5/12, z dn. 05.06.2013r. NS-EP.432/2/2013
08.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

22.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych decyzji
z dn. 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
09.02.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
23.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. 18.02.2016r.
Zaleceń : Brak

24.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 07.05.2013r. Szpital
ul. Mirowska 15
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.


25.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 07.05.2014r. Szpital
ul. Mirowska 15
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 30.06.2016r.


26.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zmiana terminu wykonania zaleceń z
dn. 05.06.2013r. Szpital
ul. Mickiewicza 12
12.02.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
27.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych decyzji
NS-HP.432-250-20/11
09.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
28.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rtg do celów medycznych
18.03.2016r.
Zaleceń : Brak
29.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola stężenia substancji chemicznych na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej ginekologii
24.03.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.

30.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena realizacji zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cz-wie nr NS-E.432-1/11
24.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
31.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola stężenia substancji chemicznych na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej B wykazującego przekroczenia stężenia tlenku diazotu
24.03.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.


32.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOrzeczenie o jakości wody ciepłej w instalacji wewnętrznej w Szpitalu ul. Mickiewicza 12
24.03.2016r.
Dezynfekcja i czyszczenie systemu, podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii

33.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - zakaz korzystania z wody ciepłej w całym Szpitalu ul. Mickiewicza 12
24.03.2006r.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

34.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnySprawdzenie wykonania zalecenia określonego w decyzji nr NS/HKiŚ.432-4/T/16 z dn. 24.03.2016r.
25.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

35.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń - źródeł elektromagnetycznych
29.03.2016r.
30.03.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

36.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - doprowadzić ciepłą wodę pod względem bakteriologicznym do składu zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem
29.03.2016r
Termin wykonania
do dn. 10.05.2016r.

37.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena realizacji zarządzeń decyzji nr NS-HP/432/191/20/09
07.04.2016r.
Zalecenia zostały wykonane
38.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - obniżyć do obowiązujących norm stężenie tlenku diazotu na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej B wraz z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych
15.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.


39.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyDecyzja - obniżyć do obowiązujących norm stężenie tlenku diazotu na stanowisku personelu medycznego w sali operacyjnej ginekologii wraz z przeprowadzeniem pomiarów kontrolnych15.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 05.12.2016r.
40.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena stanu sanitarno-technicznego - kontrola kompleksowa
Kuchenek Oddziałowych ul. Mirowska 15
07.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.


41.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń szpitala, otoczenia, higiena pracy personelu, Szpital ul. Mirowska 15
11.04.2016r.
Termin wykonania
do dn. 31.12.2016r.
42.
Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w decyzjach z dn. 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013,
z dn. 12.05.2015r.
nr NS-EP.432/2/15
Szpital ul. Mirowska 15
02.05.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

43.
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pomieszczeń szpitala , otoczenia ,higiena pracy personelu  Szpital ul. Mickiewicza 12
06.05.2016
Zalacenia - Brak

44.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Sprawdzenie wykonania zaleceń PPIS NS/HiŚ.432-5/5/16 z dnia 29.03.2016r.
25.05.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
45.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kuchenki Oddziałowe - budynek ul. Bony 1/3
25.05.2016r.
Zalecenia - brak

46.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kuchnia niemowlęca - budynek ul. Bony 1/3, kontrola kompleksowa
30.05.2016r.

Zalecenia - brak
47.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin,występowania czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - budynek ul. Bony 1.3
05.07.2016r.

Termin wykonania zaleceń 31.12.2016r.
48.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń - decyzja z dnia 03.07.2013r. NS-EP.432/3/2013
12.07.2016r.
Zalecenia zostały wykonane

49.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek
12.04.2016r.
19.04.2016r.
20.05.2016r.
23.05.2016.
01.06.2016r.
08.06.2016r.
21.06.2016r.
24.06.2016r.
27.06.2016r.
Zalecenia - brak

50.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z dnia 07.05.2013r. NS-EP.432/1/2013 , z dnia 12.05.2015r. NS-EP.432/2/15
20.07.2016r.
Zalecenia wykonano

51.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z dnia 03.07.2013r. NS-EP.432/3/2013 , 06.06.2014r. NS-EP.432/3/14
01.08.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
52.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wykonanie szczepień ochronnych noworodków
01.08.2016r.

Zalecenia - brak
53.
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położnictwa
Przestrzeganie standardów postępowanie medycznego - opieka okołoporodowa
08.07.2016r.

Zalecenia zostały wykonane
54.
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Dermatologii
Oddział Dermatologiczny
25.08.2016r.

Zalecenia - brak
55.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola doraźna w sprawie warunków higieniczno-sanitarnych oddziałów psychiatrycznych
13.09.2016r.

Zalecenia - brak
56.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
13.09.2016r.
Zaleceń-brak

57.
Prezydent Miasta Częstochowy
Rozliczenie dotacji
20.09.2016r.
Zalecenia - brak
58.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - sprawdzenie zasadności interwencji - ul. Bony 1/3
27.09.2016r.
Zalecenia - brak
59.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - SOR
05.10.2016r.
Zalecenia - brak
60.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Pobór próbek wody ul. Mickiewicza 12
07.11.2016r.
Zalecenia - brak
61 
Państwowy Inspektor Sanitarny
Kuchenki oddziałowe ul. Mickiewicza 12
21.11.2016r.
Zalecenia - brak
62
Państwowy Inspektor Pracy
Kontrola - przestrzeganie przepisów prawa
6,7.12.2016r.
Zalecenia brak
63
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonywanie szczepień p.tężcowi
16.12.2016r.
Zalecenia - brak
64Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń
28.12.2016r.Zalecenia  - brak
65
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - kuchenki oddziałowe Mickiewicza 12
05.01.2017r.
Zalecenia - malowanie pom.socjalne,
66
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola sprawdzająca - kuchenki oddziałowe Mickiewicza 12
05.01.2017r.
Zalecenia - brak
67
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania terminu decyzji z dn.11.05.2016r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.12.2017r.
68
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania terminu decyzji z dn. 26.07.2016r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.05.2017r.
69
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania decyzji z dn. 30.03.2009r.
12.01.2017r.
Termin wykonania decyzji 31.12.2017r.
70
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - umorzenie postępowania stan sanitarny kuchenek oddziałowych ul. Mickiewicza
17.01.2017r.
Zalecenia - brak
71
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn.06.06.2014r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
72
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2014r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 30.06.2017r.
73
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2013r.
03.01.2017r
Termin wykonania 31.12.2017r.
74
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 12.05.2015r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
75
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana wykonania decyzji z dn. 15.06.2009r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
76
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 27.05.2008r.
03.01.2017r.
termin wykonania 31.12.2017r.
77
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 03.07.2013r.
03.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
78
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja -zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 10.07.2012r.
24.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
79
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja -zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 05.06.2013r.
24.01.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
80
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - sprawdzenie wykonanie decyzji z dn. 03.07.2013r. ZOL , O.Dermatologii
06.02.2017r.
Zalecenia wykonano
81
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonanie zaleceń z dn. 07.05.2013r. , 11.06.2012r.
09.02.2017r.
Zalecenia wykonano
82
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - wykonanie zaleceń z dn. 13.08.2009r. , 05.06.2013r.
07.02.2017r.
Zalecenia wykonano
83
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 07.05.2014r.
21.02.2017r.
Termin wykonania 30.06.2017r.
84
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Decyzja - zmiana terminu wykonania decyzji z dn. 05.06.2013r.
21.02.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
85
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola - Oddział Wewnętrzny ul. Mickiewicza 12
02.03.2017r.
Brak zaleceń
86
Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Katowice
Kontrola - przestrzeganie praw pacjenta  ZOL ul. Bony 1/3
09.03.2017r.
Brak zaleceń
87
Urząd Miasta Częstochowy Wydział Zarządzania Kryzysowego ,Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Realizacja zadań obronnych
22.03.2017r.
Brak zaleceń
88
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kompleksowa ul. Mirowska
07.03.2017r.
Brak zaleceń
89
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Raport z kontroli -gospodarka krwią
21.03.2017r.
Zalecenia - wykonano
90
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Kontrola kompleksowa - stan sanitarno - higieniczny Szpital ul. Mickiewicza 12
17.05.2017r.
Zalecenia - brak
91
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc
Protokół kontroli - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
31.03.2017r.
Brak zaleceń
92
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonanie zaleceń z dnia 07.05.2013r. Oddział Płucny
10.07.2017r.
Zalecenia - wykonano
93
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata wykonania zaleceń z dnia 07.05.2014r.
18.07.2017r.
Termin wykonania 31.12.2017r.
94
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonanie zaleceń  z dnia 07.05.2014r.
16.08.2017r.
Zalecenia - wykonane
95
Państwowa Inspekcja Pracy Częstochowa
Protokół kontroli  - wykonanie zaleceń z dnia 28.12.2016r.
13.09.2017r.
Zalecenia wykonane
96
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - rejestry noworodków , szczepienia
02.10.2017r.
Brak zaleceń
97
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - stan techniczny obiektu ul. Bony 1/3 - utworzenie zunifikowanego oddziału łóżkowego III piętro
31.10.2017r.
Brak zaleceń
98
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - szczepienia personelu medycznego lekarz zakładowy
21.11.2017r.
Brak zaleceń
99
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - szczepienia personelu medycznego SOR
21.11.2017r.
Brak zaleceń
100
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej - badania rentgenodiagnostyczne
24.11.2017r.
Brak zaleceń
101
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - rozbudowa SOR
28.11.2017r.
Brak zaleceń
102
Najwyższa Izba Kontroli - delegatura w Katowicach
Wystąpienie pokontrolne - zakażenia w podmiotach leczniczych
11.12.2017r.   
Wnioski pokontrolne
103
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej
04.01.2018r.
Brak zaleceń
104
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice Protokół kontroli - spełnienie warunków ochrony radiologicznej z zakresu badań rentgenodiagnostycznych
08.01.2018r.
Brak zaleceń
105.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola interwencyjna dot. warunków sanitarnych SOR
12.01.2018r.
Wzmożenie reżimu sanitarnego wobec pacjentów SOR.
106.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonywanie zaleceń. Placówka przy ul. Bony 1/3
15.01.2018r.
Zalecenia - wykonano
107.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wystąpienie pokontrolne - Spełnianie wymogów stawianych podmiotom prowadzącym staż podyplomowy lekarza.
06.02.2018r.
Przedstawienie indywidualnych  harmonogramów lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy.
108.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonywanie zaleceń. Placówka przy ul. Mirowska 15
16.02.2018r.
Zalecenia wykonano
109
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola interwencyjna Oddział Wewnętrzny ul. Mickiewicza 12 , procedury sanitarno - higieniczne
27.03.2018r.
Zalecenia - brak
110
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń  SOR , Izba Przyjęć z dnia 12.05.2015r.
30.04.2018r.
Zalecenia wykonano
111
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - warunki ochrony radiologicznej
08.06.2018r.
Brak zaleceń
112
Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich Warszawa
Protokół kontroli - Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
08.06.2018r. 
Brak zaleceń
113
Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice
Protokół kontroli - rozliczanie świadczeń neurologicznych
12.06.2018r. - 27.06.2018r.
Brak zaleceń
114
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Protokół kontroli - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych  do rzeki Warty
20.04.2018
Brak zaleceń
115
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Częstochowa
Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji NS/HP.432-200-22/16
05.07.2018r.
Brak zaleceń
116
Państwowy Inspektor Pracy Częstochowa
Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP
02.08.2018r.
Zalecenia wykonano
117
Prezydent Miasta Częstochowy
Wystąpienie pokontrolne - organizacja pracy SOR 
20.08.2018r.
Zalecenia - wykonano
118
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii
Oddział Geriatryczny
04.09.2018r.
Zalecenia - wykonano
119
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - Oddział Płucny
05.09.2018r.
Brak zaleceń
120
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - Oddział Chorób Wewnętrznych - Odcinek A
03.09.2018r.
Brak zaleceń
121
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony
11.09.2018r.
Brak zaleceń
122
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony
27.06.2017r.
(dostarczono 17.09.2018r.)
Brak zaleceń
123
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Mirowska 15
17.09.2018r.
Brak zaleceń
124
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola kompleksowa 
21.09.2018
Zalecenia - termin wykonania  31.12.2019r.
125
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminu wykonania zaleceń
17.10.2018r.
zalecenia - termin wykonania  31.12.2019r.
126
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Mickiewicza
16.10.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2018r.
127
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kontrola kompleksowa ul. Mickiewicza 12
15.10.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
128
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminy wykonania zaleceń
16.11.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
129
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - SOR
22.11.2018r.
Brak zaleceń
130
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody ul.Bony 1/3
21.11.2018r.
Zalecenia - wykonano
131
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchnia niemowlęca ul. Bony 1/3
21.11.2018r.
Zalecenia - wykonano
132
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kuchenki oddziałowe ul. Bony 1/3
21.11.2018r.
Brak zaleceń
133
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - kompleksowa - ocena stanu sanitarno - higienicznego
21.11.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.05.2019r.
134
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - terminy wykonania zaleceń  pokontrolnych ul. Bony 1/3
13.12.2018r.
Zalecenia - termin wykonania 31.12.2019r.
135
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - umorzenie postępowania - kontrola jakości wody ul. Mickiewicza 12
13.12.2018r.
Brak zaleceń
136
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody
12.12.2018r.
Brak zaleceń
137
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
protokół kontroli - wykonywanie szczepień personelu medycznego
18.12.2018r.
brak zaleceń
138
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Orzeczenie o jakości wody
09.01.2019r.
Brak zaleceń
139
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - w sprawie jakości wody ul. bony 1/3
09.01.2019r.
Zgodnie z wymogami
140
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 11.05.2016r.
16.01.2019r.
Brak zaleceń
140
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 30.03.2009
16.01.2019r.
Brak zaleceń
141
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 12.05.2015r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
142
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 07.05.2014r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
143
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata  terminu wykonania decyzji z dnia 06.06.2014r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
144
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 10.07.2012r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
145
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 05.06.2013r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
146
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 03.07.2013r.
25.01.2019r.
Brak zaleceń
147
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu wykonania decyzji z dnia 15.06.2009r.
24.01.2019r.
Brak zaleceń
148
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
protokół kontroli - sprawdzenie zasadności interwencji - oddział urologii
19.02.2019r.
Brak zaleceń
149
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli -szczepienia personelu medycznego
30.04.2019r.
Brak zaleceń
150
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice
Protokół kontroli - przestrzeganie ochrony radiologicznej
10.05.2019r.
Brak zaleceń
151
Minister Zdrowia -Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii
Raport z kontroli - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
30.05.2019r.
Brak zaleceń
152
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Protokół kontroli - wykonywanie szczepień B i BCG  u noworodków
30.05.2019r.
Brak zaleceń
153
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Częstochowa
Decyzja - prolongata terminu decyzji z dnia 15.04.2016r. Szpital ul.Mickiewicza 12
05.06.2019r.
Brak zaleceń
154
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne
12.06.2019r.
Brak zaleceń
155
Narodowy Fundusz Zdrowia
Odpowiedź dotycząca kontroli z dnia 21.08.2019r.
05.07.2019r.
Brak zaleceń
156
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.06.2019r.
11.07.2019r.
Brak zaleceń
157
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
19.07.2019r.
Zgodnie z wymogami
158
Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Kontrola w podmiocie leczniczym
08.08.2019r.
zgodnie z wymogami
159
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli nr 287/1205/NS/HP/2019
13.08.2019r.
Brak zaleceń
160
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne z 23 lipca 2019r.
27.08.2019r.
Brak zaleceń
161
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli Nr 274/1205/NS/EP/2019
10.09.2019r.
Brak zaleceń
162
Urząd Miasta Częstochowy
Protokół kontroli wewnętrznej
26.09.2019r.
Brak zaleceń
163
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Protokół kontroli Nr 188/1205/NS/2019
17.09. 2019r.
Brak zaleceń
164
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej
19.09.2019r.
Brak zaleceń
165
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej20.09.2019r.
Brak zaleceń
166
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej20.09.2019r.
Brak zaleceń
167
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej17.09.2019r.
Brak zaleceń
168
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli sanitarnej10.10.2019r.
Brak zaleceń
169
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zawiadomienie o przedmiocie kontroli
31.10.2019r.
Zgodnie z wymogami
170
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół kontroli Nr 207/1205/NS/2019
03.10.2019r.
Brak zaleceń
171Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Protokół kontroli w dniach 14,27,28.11.2019r.
28.11.2019r.
Brak zaleceń
172
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Decyzja dotycząca nowego terminu realizacji
30.12.2019r.
Zgodnie z wymogami
173
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji17.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
174
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji17.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
175
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr 2/1205/NS/EP2020
21.01.2020 r.
Brak Zaleceń
176
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diabetologii
Protokół Kontroli
20.11.2019 r.
Brak Zaleceń
177
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
178
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
179
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
180
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
181
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja dotycząca nowego terminu realizacji03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
182
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr NS/EP.432-61/18/20 dotycząca nowego terminu realizacji
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
183
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432-5/12/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
184
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432/2/13/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
185
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-E.432/1/13/20
03.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
186
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-EP.432/2/15/20
14.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
187
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/EP.432-41/18/20
22.01.2020 r.
Zgodnie z wymogami
188
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Protokół Kontroli nr
RCKiK/DIT/125/2020
06.02.2020 r.
Brak Zaleceń
189
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacja Szpitalna
Protokół Kontroli
11.03.2020 r.
Brak Zaleceń
190
Wojewoda Śląski w Katowicach
Wystąpienie Pokontrolne
nr ZDIV.9612.4.2019
25.03.2020 r.
Brak zaleceń
191
Wojewoda Śląski
Wystąpienie Pokontrolne nr ZDIV.9612.4.2019
13.05.2020 r.
Brak zaleceń
192
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-201-23/16/20
30.06.2020 r.
Zgodnie z wymogami
193
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HKiŚ.4560-9-2/20
14.08.2020 r.
Zgodnie z wymogami
194
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
Postanowienie nr
950/2020
23.09.2020 r.
Zgodnie z wymogami
195
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-296-30/16/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
196
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HP.432-201-23/16/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
197
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS-HP/432/191/20/09/21
22.01.2021 r.
Zgodnie z wymogami
198
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr
4/1205/NS/HKiŚ/2021
26.01.2021 r.
Brak zaleceń
199
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieProtokół Kontroli nr
2/1205/NS/2021
05.02.2021 r.
Brak zaleceń
200
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieDecyzja nr
NS/HKiŚ.432-2/T/P-2/20/21
25.02.2021 r.
Zgodnie z wymogami


metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (4 maja 2017)
Opublikował: Barbara Rajchel (25 maja 2016, 11:28:54)

Ostatnia zmiana: Joanna Kopiec (10 marca 2021, 14:11:33)
Zmieniono: uzupełnienie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1752